Duševní vlastnictví?

Telec, Ivo
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 872-885
  • Section: Papers

Autor článku se zabývá terminologickým úskalím pojmů duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví, nehmotný majetek a další a novými otázkami právní ochrany duševního vlastnictví v našem právním řádu, které vyvstaly po rozsáhlé rekodifikaci občanského práva.

Keywords: nehmotný majetek, průmyslové vlastnictví