Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Duševní vlastnictví?

Telec, Ivo
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 872-885
  • Section: Papers

Autor článku se zabývá terminologickým úskalím pojmů duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví, nehmotný majetek a další a novými otázkami právní ochrany duševního vlastnictví v našem právním řádu, které vyvstaly po rozsáhlé rekodifikaci občanského práva.

Keywords: nehmotný majetek, průmyslové vlastnictví