Samospráva soudnictví

Vyklický, Jan
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 852-858
  • Section: Papers

Pojem samosprávy a vztah samosprávných a stavovských orgánů soudnictví. Význam samosprávy soudnictví. Složení orgánů soudcovské samosprávy. Působnost samosprávných orgánů soudnictví.

Keywords: exekutiva, nezávislost soudnictví, samosprávný orgán soudnictví, soudní moc, státní správa, stavovská soudcovská organizace