Lenka  Scheu

JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.

E-mail:

Phone: +420 221 990 774

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9375-2604

Publications

Research field

Labour law, Occupational safety and health, Antidiscrimination law, Administrative law

Education

Charles University, Faculty of Law (JUDr., Ph.D.)
Johannes Kepler Universität Linz

Projects

  • Stárnutí, diskriminace a právo (Taking age discrimination seriously), 17 – 26629S Grantová agentura ČR, doba řešení: 2017–2019
  • Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření – TIRSMPSVV701
  • Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, MPSV č. 08-2020-VÚBP, 2020–2022
  • Mechanismy potlačující mobbing, bossing a staffing – patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, MPSV č. 03-S4-2021-VÚBP, 2020–2022

Pedagogical work

Police Academy of the Czech Republic, Prague