Institutional cooperation

 ÚSTAV ŠTÁTU A PRAVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

2012 - 2014 project Vliv práva EU na právní řády České republiky a Slovenské republiky - tvorba, výklad a aplikace

2010 - 2012 project Vliv práva EU na právní řády České republiky a Slovenské republiky - tvorba, výklad a aplikace

2006 - 2009 project Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a slovenský pohled

2003 - 2005 project Výzkum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU

MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA JOGTUDOMANYI INTEZET(Institute of Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

2013 - 2015 project Jurisprudence of Constitution and Administrative Courts redarding the Protection of Human Rights and Migrants

2012 - 2014 project Ústavní a správní soudnictví v kontextu ochrany lidských práv a migrace

2010 - 2011 project Stát a právo v době globalizace

2007 - 2009 project Vliv členství v EU na právní řád ČR a Maďarska

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences, Varsau)

2017 - 2018 project Social rights in the Czech Republic and Poland - challenges and experiences

2015 - 2017 project Polský a český právní řád v multipolárním světě: dynamika právních proměn

2012 - 2014 project Vliv práva EU na právní řády Polské republiky a České republiky - tvorba, výklad a aplikace

2010 - 2012 project Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a polský pohled

2006 - 2009 project Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a polský pohled

2003 - 2005 project Výzkum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU

řádu a jeho harmonizace s právem EU

INSTITUT GOSUDARSTVA I PRAVA ROSSIJSKOJ AKADEMII NAUK(Ústav státu a práva Ruské akademie věd, Moskva)

od r. 2005 - rámcová dohoda o spolupráci

2006 - konference Územní samospráva v České republice a Evropě (Třešť)

2007 - konference Zákoníky práce v Ruské federaci a České republice (Moskva)

2008 - konference Metamorfózy práva (Znojmo)

ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL´ INFORMAZIONE GIURIDICA(Institute of Legal Information Theory and Techniques CNR)

od r. 2001 - rámcová dohoda o spolupráci

2002 - 2004  projekt Legal Informatic Support of Legislation

2004 - 2006 projekt LOIS (Lexical Ontologies for legal Information Sharing)

 

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L´HOMME (Mezinárodní institut lidských práv, Štrasburk)

2006  konference Aktuální otázky evropského práva lidských práv (Praha)

 

2004 - 2006 projekt LOIS (Lexical Ontologies for legal Information Sharing)

PRÁVNICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH

od r. 2008 - rámcová dohoda o spolupráci

2008 projekt Sportovní právo

INSTITUT DERŽAVI  I PRAVA IM. V.M. KORECKEGO NARODNOJ AKADEMII NAUK UKRAJINY (Ústav státu a práva V.M.Koreckého Národní Akademie věd Ukrajiny)

od r. 2009 - dohoda o tvůrčí spolupráci