www.ilaw.cas.cz

Published Books/Ebooks

Sportovní právo
Pavel Hamerník

Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem

FREE

save as pdf
save as epub
Obecné otázky sociální politiky
Jan Kotous,
Gabriela Munková,
Martin Štefko

Obecné otázky sociální politiky

FREE

save as pdf
save as epub
Public Participation in Environmental Decision ...
Hana Müllerová a kol.

Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention

FREE

save as pdf
save as epub
Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe
Adam Doležal, Tomáš Doležal

Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe

FREE

save as pdf
Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR
Hana Müllerová a Petra Humlíčková

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí

FREE

save as pdf
save as epub
Viktor Knapp v Československé akademii věd
Zdena Žáčková

Kariéra českého právního vědce

FREE

save as pdf
save as epub
Právo na životní prostředí: teoretické aspekty
Hana Müllerová

Životní prostředí a lidská práva

FREE

save as pdf
save as epub
Kauzalita v civilním právu
Adam Doležal, Tomáš Doležal

se zaměřením na medicínskoprávní spory

FREE

save as pdf
Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy
Hana Müllerová a kol.

Právo na životní prostředí nově po nálezu ÚS z r. 2014

FREE

save as pdf
save as epub
Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty
Michal Šejvl

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

FREE

save as pdf
save as epub