www.ilaw.cas.cz

Knihovna/Odkazy

I. Přehled českých knihoven, které jsou zaměřeny výlučně a nebo také na právo

Obecné knihovny:

http://www.lib.cas.cz/web/
· Knihovna AV ČR

http://www.nkp.cz/
· Národní knihovna ČR, Praha

www.caslin.cz
- Souborný  katalog ČR

http://aip.nkp.cz/index.htm
· Česká národní bibliografie (databáze Národní knihovny obsahující přehled prací českých autorů nebo prací o českých zemích)

http://www.jib.cz/
· Jednotná informační brána (přístup k databázím Národní knihovny a Knihovny UK)

http://bi.cuni.cz/index.php
· Brána k informacím (jednotný přístup k mezinárodním databázím, jejichž předplatiteli je konsorcium odborných knihoven a institucí na území ČR)

http://www.firmy.cz/phr/Statni_vedecke_knihovny
· Přehled studijních a vědeckých knihoven na území ČR

http://www.mlp.cz/index.php
· Městská knihovna v Praze

Specializované knihovny:

http://knihovna.prf.cuni.cz/
· Knihovna Právnické fakulty UK, Praha

http://www.law.muni.cz/knihovna/index.shtml
· Knihovna právnické fakulty MU, Brno

http://www.knihovna.zcu.cz/
· Knihovna Právnické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň (nemá vlastní website, její obsah je zahrnut do katalogu celouniverzitní knihovny)

http://knihovna.upol.cz/index.html
· Knihovna Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (nemá vlastní website, její obsah je zahrnut do katalogu celouniverzitní knihovny)

http://www.psp.cz/kps/knih/
· Knihovna Parlamentu ČR

http://www.ok.cz/iksp/knihovna.html
· Knihovna Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

II. Přehled zahraničních knihoven, které jsou zaměřeny výlučně a nebo také na právo

Obecné knihovny:

http://www.loc.gov/
· Knihovna Kongresu USA (Library of Congress, Washington, USA)

http://www.bnf.fr/
· Francouzská národní knihovna (Bibliotheque Nationale de France, Paříž, Francie)

http://www.bl.uk/
· Britská knihovna (British Library, Londýn, Spojené království)

http://www.rsl.ru/
· Ruská státní knihovna (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka, Moskva, Ruská federace)

http://www.ddb.de/index_e.htm
· Německá knihovna (Deutsche Bibliothek, Lipsko a Frankfurt nad Mohanem, SRN)

Specializované:

http://www.echr.coe.int/Library/index.html
· Knihovna evropského soudu pro lidská práva, Štrasburk, Francie (veřejný přístup ke katalogu)

http://curia.eu.int/en/plan/index.htm
· Knihovna Soudního dvora ES, Lucemburk, Lucembursko (pouze přehled přírůstků)

http://www.law.harvard.edu/library/
· Knihovna Právnické fakulty Harvardovy univerzity, Camridge (Ma), USA

http://www.iue.it/LIB/
· Knihovna Evropského univerzitního institutu, Florencie, Itálie

III. Ostatní

http://www.citace.com
· generátor bibliografické citace
(podle normy ČSN ISO 690 a 690-2)