www.ilaw.cas.cz

O ústavu/Studium


Vědečtí pracovníci ÚSP pracují nejen jako školitelé v doktorských studijních programech právnických fakult, ale podílejí se rovněž na vysokoškolské výuce v bakalářském a magisterském studiu v rámci své pedagogické činnosti. Někteří z nich zastávají též funkce ve vedení vysokých škol.

Při ÚSP působí Komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru "právní vědy" jmenovaná Grémiem pro vědecký titul "doktor věd" Akademie věd ČR  - "doktor scientiarum", ve zkratce DSc.  Více informací o udělování vědeckého titulu DSc.