www.ilaw.cas.cz

About Institute/Publications

ACADEMIC PUBLICATIONS

Adamová, K. ; Lojek, Antonín. Právníci doby osvícenské. Praha : Ústav státu a práva, 2014. 108 s. ISBN 978-80-87439-17-3. 

Malíř, Jan. Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, XX s,m 304 s. ISBN 978-80-87439-11-1

Černý, D. - Doležal, A. (eds). Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a rpáva AV ČR, 2013. 252 s. ISBN 978-80-87439-15-9
Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Adamová, K. - Lojek, A. Právníci doby rudolfínské. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 120 s. ISBN 978-80-87439-10-4

Černý, D. - Doležal, A.- Doležal, T. Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 128 s. ISBN 978-80-87439-13-5.
Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Černý, D. - Doležal, A. (eds.) Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 64 s. ISBN 978-80-87439-12-8.
Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.


Since 2008 The Institute publishes its own Monograph Series. The titlesd may be ordered from Aleš Čeněk e-bookstore (see the link below). The list of the published titles:

Jermanová, H. - Cvrček, F. (eds.), Metamorfózy práva ve střední Evropě III. Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87439-06-7

Halász, Ivan: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo. Podoba a volebné hranice moderného politického spoločenstva v štátoch strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011. 330 s. ISBN 978-80-87439-04-3

Sobek, Tomáš, Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011. 620 s. ISBN 978-80-87439-03-6

Masopust, Z. (ed.), Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011. 453 s. ISBN 978-80-87439-05-0

Belling, V. - Malíř, J. - Pítrová, L., Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.  200 s. ISBN 978-80-87439-01-2

Masopust, Zd. - Jermanová, H. (eds.), Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 404 s. ISBN 978-80-8743902-9

Cvrček, František: Právní informatika. Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 371 s. ISBN 978-80-87439-00-5

Šejvl, M. a kol.: Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 246 s. ISBN 978-80-904024-3-0 

Louda, T. - Grospič. J. a kol.: Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 460 s. ISBN 978-80-904024-8-5

Sobek, Tomáš: Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 432 s. ISBN 978-80-904024-7-8

Malíř, J. a kol.: Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 256 s. ISBN 978-80-904024-2-3 

Adamová, Karolina: První česká federativní ústava z roku 1619. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 184 s. ISBN  978-80-904024-9-2

Lego, J. - Louda, T. (eds.): Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 208 s. ISBN  978-80-904024-4-7

Sobek, Tomáš: Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 330 s. ISBN 978-80-904024-5-4 (ÚSP) - ISBN 978-80-7380-134-2 (AČ)

Masopust, Zd. - Jermanová, H. (eds.): Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 456 s. ISBN 978-80-904024-6-1 (ÚSP) - ISBN 978-80-7380- (AČ)

Kol. aut.: Otázky sportovního práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 136 s. ISBN 978-80-904024-1-6 (ÚSP) - ISBN 978-80-7380- (AČ)

Since roku 2007:

Šejvl, M. - Vostrá, L. (eds.): The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 175 s. ISBN 978-80-904024-09 (ÚSP) - ISBN 978-80-7380-090-1 (AČ)

Louda, T. - Grospič, J. - Vostrá, L. (eds.): ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ. Plzeň: Aleš Čeněk 2007. 423 s. ISBN 978-80-7380-028-4

Louda, T. - Grospič, J. - Vostrá, L. (eds.): MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE. Plzeň: Aleš Čeněk 2006. 351 s. ISBN 80-7380-001-2

Vostrá, L. - Čermáková, J. (eds.): OTÁZKY TVORBY PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE, POSKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE. Plzeň: Aleš Čeněk 2005. 310 s. ISBN 80-86898-52-0

Vostrá, L. (ed.): POCTA ANTONÍNU KANDOVI K 75. NAROZENINÁM. Plzeň: Aleš Čeněk 2005. 391 s. ISBN 80-86898-29-6

Grospič, J. - Vostrá, L. (eds.): REFORMA VEŘENÉ SPRÁVY V TEORII A PRAXI. Plzeň: Aleš Čeněk 2004. 406 s.  ISBN 80-86473-71-6

It is possible to buy all publications on-line www.alescenek.cz