Metamorfózy práva V4

Zprávy o projektu

Cvrček, F. - Vostrá, L.: Zpráva o konání workshopu Metamorfózy práva ve visegrádských zemích.

Právník, 2011, roč. 150, č. 11.