Metamorfózy práva V4

Články

Články uveřejněné v časopise The Lawyer Quarterly  (elektronická verze časopisu zde: www.ilaw.cas.cz/tlq):

Halász, Ivan: Zrod a charakteristika nového Základného zákona Maďarska

Novák, František: Výzkum a explikace kvantitativní charakteristiky legislativy na příkladu legislativy České republiky

Šejvl, Michal: Stát černých pasažérů?

Lojek, Antonín: Azylové právo v období formování moderních států - krátký historický exkurz 

 

Články uveřejněné v časopise Právník (informace o časopisu zde: www.pravnik.eu):

Wawrzyniak, Jan: Systémová transformace v Polsku na příkladu vývoje struktury a funkce Ústavního soudu

 

Články uveřejněné v Časopise zdravotnického práva a bioetiky (www.ilaw.cas.cz/medlawjournal):

Doležal, Adam: Informovaný souhlas jako vyjádření autonomie vůle nebo reflexe paternalistického vztahu?

Doležal, Tomáš: Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu