Metamorfózy práva V4

2012 Sborník

Sborník z konference vyšel dne 17.12.2012 a v průběhu ledna bude rozeslán autorům jeden autorský výtisk.

Jermanová, H. - Cvrček, F. (eds.), Metamorfózy práva ve střední Evropě III. Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87439-06-7