Mezioborová konference Na prahu nové doby

Mezioborová konference Na prahu nové doby

 26. října až 29. října 2018, Akademie věd České republiky 

 

Programový přehled konferenčních dní

 

Přihlášky

Přihláška k účasti bez příspěvku - přihlašování je možné do 24. října 2018

 

 

Přehled tematických okruhů

 

Tematický okruh A | Diference, zájmy, stratifikace

Tematický okruh B | Kulturní stát?

Tematický okruh C | Hranice - centrum - periferie

Tematický okruh D | Právní, hospodářské a správní struktury

Tematický okruh E | Spory o nadvládu a emancipaci

Tematický okruh F | Právněteoretické, filosofické a politické rámce

Tematický okruh G | Československo: mezinárodní projekt

Tematický okruh H | Trestání, násilí a ozbrojenost

Tematický okruh J | Minulost a budoucnost: politika paměti, filosofie dějin a představy nového

 

 

Kontakt:

jan.kober@ilaw.cas.cz ; vit.strobach@ilaw.cas.cz