Projekt "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"

Kontakty


Příjemcem grantového projektu GA ČR č. 14-32244S “Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?“  je Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1, www.ilaw.cas.cz, e-mail ilaw@ilaw.cas.cz.
Odbornou řešitelkou projektu je JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., mullerova@ilaw.cas.cz.