Projekt "Collective Redress" Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele

Právní experti zúčastnění na projektu

Právní experti z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska, specializující se na spotřebitelské právo a právo životního prostředí, kteří se podílejí na zpracování úkolů projektu: 

Jan Balarin
Centre for Comparative Law
Charles University Prague; Bedrna and Partners Attorneys at Law
  
Vojtěch Vomáčka
Department of Environmental law and Land law
Masaryk University, Brno
 
Monika Jagielska
Department of Civil Law
University of Silesia, Katowice
 
Karolina Karpus
Department of Environmental Law
Nicolaus Copernicus University, Toruń
 
Katarína Gešková
Department of Civil and Business Law
University of Trnava
 
Sándor Udvary
Department of Civil Procedure Law
Károli Gáspár University, Budapest
 
Gyula Bándi
Department of Environmental Law
Pázmány Péter Catholic University, Budapest

 

Právní experti - hosté projektu:

Joasia Luzak
Education and Research
Exeter University, Exeter 
 
Astrid Stadler
Department for Civil Law, Civil Procedure and International Private Law
University of Konstanz
 
Susanne Augenhofer
Department for Civil Law, European private Law
Humbolt University
 
 

Bývalí spolupracovníci - právní experti zapojení pouze v úvodní části projektu:

Petra Humlíčková
Department of Environmental Law
Charles University, Praha
 
Michal Maslen
Department of Administrative and Environmental Law
University of Trnava