Mezinárodní spolupráce

 INSTITUCIONÁLNÍ SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE

ÚSTAV ŠTÁTU A PRAVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (Ústav státu a práva Slovenské akademie věd, Bratislava)

2012 - 2014 projekt Vliv práva EU na právní řády České republiky a Slovenské republiky - tvorba, výklad a aplikace

2010 - 2012 projekt Vliv práva EU na právní řády České republiky a Slovenské republiky - tvorba, výklad a aplikace

2006 - 2009 projekt Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a slovenský pohled

2003 - 2005 projekt Výzkum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU

MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA JOGTUDOMANYI INTEZET (Ústav pro právní studia Maďarské akademie věd, Budapešť)

2013 - 2015 projekt Jurisprudence ústavními a správními soudy se zřetelem zejména k ochraně lidských práv a migrantů

2012 - 2014 projekt Ústavní a správní soudnictví v kontextu ochrany lidských práv a migrace

2010 - 2011 projekt Stát a právo v době globalizace

2007 - 2009 projekt Vliv členství v EU na právní řád ČR a Maďarska

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Ústav právních věd Polské akademie věd, Varšava)

2017 - 2018 projekt Sociální práva v České a Polské republice - výzvy a zkušenosti

2015 - 2017 projekt Polský a český právní řád v multipolárním světě: dynamika právních proměn

2012 - 2014 projekt Vliv práva EU na právní řády Polské republiky a České republiky - tvorba, výklad a aplikace

2009 - 2011 projekt Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a polský pohled

2006 - 2008 projekt Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a polský pohled

2003 - 2005 projekt Výzkum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU

INSTITUT GOSUDARSTVA I PRAVA ROSSIJSKOJ AKADEMII NAUK(Ústav státu a práva Ruské akademie věd, Moskva)

od r. 2005 - rámcová dohoda o spolupráci

2006 - konference Územní samospráva v České republice a Evropě (Třešť)

2007 - konference Zákoníky práce v Ruské federaci a České republice (Moskva)

2008 - konference Metamorfózy práva (Znojmo)

ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL´ INFORMAZIONE GIURIDICA(Institute of Legal Information Theory and Techniques CNR)

od r. 2001 - rámcová dohoda o spolupráci

2002 - 2004  projekt Legal Informatic Support of Legislation

2004 - 2006 projekt LOIS (Lexical Ontologies for legal Information Sharing)

PRÁVNICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH

od r. 2008 - rámcová dohoda o spolupráci

2008 projekt Sportovní právo

INSTITUT DERŽAVI  I PRAVA IM. V.M. KORECKEGO NARODNOJ AKADEMII NAUK UKRAJINY (Ústav státu a práva V.M.Koreckého Národní Akademie věd Ukrajiny)

od r. 2009 - dohoda o tvůrčí spolupráci

 

INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA AD HOC BÁZI


UNIVERSITEIT ATWERPEN, FACULTEIT RECHTEN, Centrum for Law and Cosmopolitan Values (Univerzita v Atwerpách, Fakulta práva)

2012 - 2015 projekt Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou


INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L´HOMME (Mezinárodní institut lidských práv, Štrasburk)

2006  konference Aktuální otázky evropského práva lidských práv (Praha)

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE INTEGRATIONSFORSCHUNG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Ústav pro studium evropské integrace Rakouské akademie věd, Vídeň)

2006  projekt The Application of EC Law in the Domestic Legal Orders of the Member States: Austrian, Czech and Hungarian Experience

2007  projekt The Influence of EU Law Legal Orders of the Central European Countries

ESTERHÁZY KÁROLY FÖISKOLA (Vysoká škola Esterházy Károly, Eger, HU)

2009  projekt The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy