Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt JUSTDECARB

 


Tým Centra pro klimatické právo a udržitelnost je součástí konsorcia, které uspělo se svým návrhem ve výzvě  „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) v rámci mezinárodní projektové platformy JPI Climate. Jde o platformu pro pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“.

Tříletý projekt  (12/2020 - 11/2023) s názvem „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB) povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo). Dalšími členy konsorcia jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Institute of Public Law and Political Science and Field of Excellence Climate Change Graz z Univerzity Graz. Mezioborový tým se skládá z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Hlavní náplní projektu bude zkoumat povahu procesů, politik a opatření, která jsou spojena s požadavkem dekarbonizace, a to zejména s ohledem na spravedlivost těchto procesů. Cílem je  připravit "toolkit" pro tvůrce politik, shrnující kroky a metody doporučené pro řízení tranzičních procesů tak, aby připravované politiky a opatření byly vnímány jako sociálně spravedlivé a měly podporu u klíčových stakeholderů, což má na sílu celého řešení zásadní vliv. Právní část projektu (kterou bude rozvíjet naše Centrum) se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.

 


Aktuálně: Zveme vás na zahajovací workshop projektu

20. 3. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na zahajovací workshop projektu JUSTDECARB. Naším cílem je prezentovat poznatky a výsledky projektu nejen svým vědeckým kolegům, ale také dalším expertům a dotčeným aktérům. Workshop se uskuteční 13. dubna od 14 do 17 hodin v online formě (Zoom). Účast je bezplatná, lze se účastnit i pouze jednotlivých sekcí. Jednotlivé sekce workshopu představí dílčí projektová témata z oborů filozofie, ekonomie, politologie a práva. Organizační stránku workshopu zajišťuje LSE, k účasti je třeba se registrovat přes link uvedený v pozvánce.

 


Medailonek projektu 

20. 2. 2021

Zajímá vás téma spravedlivé dekarbonizace?

Na našem Youtube kanálu jsme zveřejnili medailonek projektu JUSTDECARB. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum.

Video.

 


Foto: Pxfuel.comOhlášení data konference

20. 2. 2021

Do vašeho diáře:

Oznamujeme, že v rámci projektu JUSTDECARB budeme pořádat mezinárodní konferenci na téma Human Rights and Climate Change. Konference se bude konat 19. listopadu 2021 v Praze a je plánována jako hybridní, tj. v prezenční podobě v závislosti na podobě pandemických opatření v době konání, a zároveň online. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.