Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt JUSTDECARB

 


Tým Centra pro klimatické právo a udržitelnost je součástí konsorcia, které uspělo se svým návrhem ve výzvě  „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) v rámci mezinárodní projektové platformy JPI Climate. Jde o platformu pro pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“.

Tříletý projekt  (12/2020 - 11/2023) s názvem „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB) povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo). Dalšími členy konsorcia jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Institute of Public Law and Political Science and Field of Excellence Climate Change Graz z Univerzity Graz. Mezioborový tým se skládá z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Hlavní náplní projektu bude zkoumat povahu procesů, politik a opatření, která jsou spojena s požadavkem dekarbonizace, a to zejména s ohledem na spravedlivost těchto procesů. Cílem je  připravit "toolkit" pro tvůrce politik, shrnující kroky a metody doporučené pro řízení tranzičních procesů tak, aby připravované politiky a opatření byly vnímány jako sociálně spravedlivé a měly podporu u klíčových stakeholderů, což má na sílu celého řešení zásadní vliv. Právní část projektu (kterou bude rozvíjet naše Centrum) se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.

Webová prezentace projektu: zde

 


Aktuálně: Připravujeme program listopadové konference

27. 5. 2021

Rádi oznamujeme, že účast na konferenci Human Rights and Climate Change, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021 v Praze prezenčně v sídle Akademie věd a zároveň online, přislíbili například: 

Christina Voigt (University of Oslo)

Sanja Bogojević (University of Oxford)

Eva Schulev-Steindl (ClimLaw, University of Graz)

Ivana Jelić (European Court of Human Rights)

Marc Limon (Universal Rights Group, Geneva)

Felix Ekardt (Research Unit Sustainability and Climate Policy, Leipzig)

 


Zveme vás na zahajovací workshop projektu

20. 3. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na zahajovací workshop projektu JUSTDECARB. Naším cílem je prezentovat poznatky a výsledky projektu nejen svým vědeckým kolegům, ale také dalším expertům a dotčeným aktérům. Workshop se uskuteční 13. dubna od 14 do 17 hodin v online formě (Zoom). Účast je bezplatná, lze se účastnit i pouze jednotlivých sekcí. Jednotlivé sekce workshopu představí dílčí projektová témata z oborů filozofie, ekonomie, politologie a práva. Organizační stránku workshopu zajišťuje LSE, k účasti je třeba se registrovat přes link uvedený v pozvánce.

 


Medailonek projektu 

20. 2. 2021

Zajímá vás téma spravedlivé dekarbonizace?

Na našem Youtube kanálu jsme zveřejnili medailonek projektu JUSTDECARB. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum.

Video.

 


Foto: Pxfuel.comOhlášení data konference

20. 2. 2021

Do vašeho diáře:

Oznamujeme, že v rámci projektu JUSTDECARB budeme pořádat mezinárodní konferenci na téma Human Rights and Climate Change. Konference se bude konat 19. listopadu 2021 v Praze a je plánována jako hybridní, tj. v prezenční podobě v závislosti na podobě pandemických opatření v době konání, a zároveň online. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.