Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Akce


Webinář Komise pro životní prostředí AV ČR o adaptaci měst na klimatické změny

5. 11. 2020

Ve středu 11. listopadu od 13 do 16 hodin se uskuteční další z odborných seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR, který bude vzhledem k situaci pořádán online přes platformu Zoom. Tentokrát je jeho tématem klimatická změna, konkrétně s ohledem na adaptaci měst. Budete moci vyslechnout příspěvky o spolupráci evropských měst v oblasti klimatické adaptace a o adaptaci Prahy, o reakcích na klimatickou změnu z pohledu sociologie, o mikroklimatických modelech, o praktických zkušenostech s adaptací měst, a o udržitelné mobilitě ve městech. Webinář uvede Hana Müllerová. Údaje pro připojení  přes Zoom naleznete v přiložené pozvánce. Z webináře bude pořizován záznam, který bude možno shlédnout i dodatečně (link doplníme po konání akce).

AKTUALIZACE 18. 11. 2020: videozáznam z webináře „Klimatická změna: role měst“,který se konal 11. 11., byl umístěn na stránky Komise pro životní prostředí AV ČR. Je dostupný pod stránkou pomocných orgánů AR – záložka Komise pro životní prostředí – Semináře KŽP.

 


Webinář o klimatických žalobách

29. 10. 2020

Ve středu 4. listopadu od 18 h pořádá spolek Klimatická žaloba webinář, v němž bude Hana Müllerová hovořit o klimatických litigacích. Vysvětlí, jaký je smysl klimatických žalob, v čem se v tomto směru liší Evropa od USA („ráje“ žalob všeho typu), jaké jsou obvyklé cíle žalobců, proti komu žaloby míří, jaké přímé a nepřímé efekty mohou vyvolat, v čem jsou potenciální přínosy a slabiny klimatických žalob a jakou roli mohou hrát v ochraně klimatu soudy. Zveme Vás ke sledování. Aktualizováno: Záznam webináře je dostupný ke shlédnutí i dodatečně na tomto linku.

 


Přednáška hosta CLASS: "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace"

25. 6. 2020

První prezenční veřejnou akcí Centra pro klimatické právo a udržitelnost po uvolňování koronavirových opatření je přednáška našeho hosta JUDr. Vojtěcha Vomáčky, Ph.D., LL.M., s názvem "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět". Vojtěch Vomáčka působí na Katedře práva práva životního prostředí a pozemkového práva PF MUNI a jako poradce na Nejvyšším správním soudu. Přednáška se koná ve čtvrtek 25. června od 13 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR.

Anotace přednášky: Tzv. klimatické žaloby jsou v posledních letech vděčným tématem zpravodajství, zdánlivě spásným nástrojem řešení klimatické krize, který přinutí politiky jednat a znečišťovatele odpovídat za rapidní změny klimatu. Méně se pozornost zaměřuje na výsledky klimatické litigace a jen výjimečně se soustředí na její možnosti v českém soudním prostředí. Přednáška vedená v neformálním a improvizovaném duchu má sloužit jako intelektuální stimul k odborné diskuzi, zda je možné donutit stát plnit pozitivní závazky v oblasti ochrany klimatu a nakolik je možné odkazovat se na závěry zahraničních soudů, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

 


Záznam přednášky Evy Balounové „Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19“

15. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost vás zve ke zhlédnutí přednášky Evy Balounové ze série Věda na doma AV ČR, tentokrát o mezinárodní klimatické politice, Pařížské dohodě a vlivu pandemie covid-19 na její další vývoj. Přednáška shrnuje historii mezinárodní ochrany klimatu a soustředí se na obsah a cíle Pařížské dohody dojednané v roce 2015. Závěrem přednášky se Eva věnuje očekávanému budoucímu vývoji a tomu, jak jej může poznamenat pandemie covid-19. Přednáška je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i veřejnost. Přednáška byla poprvé vysílána 19. června na YouTube kanálu Akademie Věd, její záznam je nyní dostupný zde.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové "Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu: Pohled právní, příklad principu zákazu regrese"

5. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost přispělo další přednáškou do série AV  "Věda na doma". Tato přednáška se z převážně teoretického pohledu zamýšlí nad potenciálem využití principu zákazu regrese pro zachování klimatických cílů při obnově ekonomiky. Vysvětluje roli právních principů v právu vůbec, stručně představuje principy uplatňující se v právní ochraně životního prostředí a klimatu, vysvětluje podstatu principu zákazu regrese (tj. zákazu snižovat již jednou dosaženou úroveň ochrany)  a ukazuje, jak je tento princip využíván v několika evropských zemích. Záznam přednášky je ke shlédnutí zde.

 


Záznam přednášky Zuzany Vrbové Evropská klimatická politika a doba pocovidová

13. 5. 2020

V sérii "Věda na doma" můžete nově zhlédnout přednášku Zuzany Vrbové, členky našeho týmu. Přednáška je věnována tématu evropské klimatické politiky a vlivu covid-19 na její další vývoj. Je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i pro zainteresovanou veřejnost. Zuzana se ve videu soustředí na evropské energeticko-klimatické cíle a legislativu, v závěru se poté věnuje shrnutí současné situace a vlivu krize spojené s covid-19 na další vývoj klimatických politik Evropské unie. Premiérově byla přednáška vysílána 13. května od 13 hodin na YouTube kanálu Akademie věd ČR, vy si můžete její záznam pustit zde.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo

3. 2. 2020

V rámci Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR se 13. listopadu 2019 uskutečnila přednáška Hany Müllerové Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní. Klimatická změna představuje pro právo extrémně náročnou výzvu, protože vyžaduje regulaci napříč mnoha právními odvětvími a spolupráci mezi státy. Přednáška vysvětlila, které aspekty tohoto teprve se rodícího právního oboru jsou největším oříškem. Upozornila také na několik soudních sporů, které jsou již kvůli klimatické změně vedeny, například na kauzu peruánského farmáře pana Lluiya. Ten se odhodlal kvůli tání ledovce, jehož voda mu hrozí zničit obydlí i pozemky, žalovat německý energetický gigant RWE. Přednáška byla určena pro studenty a širokou veřejnost. Její záznam je možné shlédnout na youtube kanálu Týdne vědy a techniky AV ČR zde.