Výběrové řízení Publikováno: 26. 7. 2022

Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – doktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) na tematiku právní ochrany klimatu.

Výše úvazku:  0.3.

Nástup: září 2022.

Přepokládané hlavní okruhy řešené problematiky:

 • mezinárodní, evropské a české klimatické právo,
 • klimatická litigace,
 • právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

 

Požadavky:

 • min. ukončené magisterské studium v oboru právo  a probíhající studium v doktorském studijním programu,
 • silný zájem o environmentální a klimatickou problematiku a ochota věnovat se nově se rozvíjejícímu oboru práva,
 • aktivní znalost angličtiny (znalost dalšího světového jazyka výhodou).

Nabízíme:

 • možnost podílet se na formování klimatického práva jako nového právního podoboru, a tím na celkovém rozvoji právního výzkumu v České republice,
 • možnost zapojení se do běžících prestižních mezinárodních projektů se západoevropskými akademickými pracovišti zaměřenými na klimatické právo,
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka a podporu mezinárodní spolupráce,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Bližší dotazy rádi zodpovíme na adrese class@ilaw.cas.cz.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 21. 8. 2022 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Dovolujeme si uchazeče informovat, že zasláním přihlášky poskytují Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. automatický souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení, zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.