Konference 21. 12. 2017

AKTUÁLNÍ VÝZVY V CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ – BEZPEČNOST A SOUKROMÍ

Letecká doprava vždy byla v hledáčku těch, kteří ji využívali k prosazování svých politických zájmů, ať už prostřednictvím únosů, nebo pácháním násilných činů proti cestujícím a posádce. V tomto kontextu se zdá být pochopitelné, že státy na tyto hrozby reagují zaváděním nejrůznějších opatření, jejichž cílem je zjistit co nejvíce o potenciálních i skutečných cestujících a lidech pohybujících se na letištích, nebo se jinak podílejících na leteckém provozu. Tato opatření nabývají různých podob: od bezpečnostních prohlídek využívajících bezpečnostní rámy, tzv. body scannery, rentgen zavazadel nebo stěry, jejichž cílem je zjistit např. přítomnost střelného prachu, po předávání informací o cestujících z jednoho státu do druhého, a související komplexní vyhodnocování všech takto dostupných informací, včetně sledování jejich pohybu po prostorech letiště apod.

Vzhledem k tomu, že prakticky všechna tato opatření zasahují více či méně do soukromí a osobní integrity osob zúčastněných na leteckém provozu, je nezbytné si vždy klást otázku, jaké zásahy jsou ještě úměrné hrozícímu nebezpečí, resp. jak účinné je opatření ve vztahu k zásahům do soukromí a osobní integrity osoby, která je prováděním takového opatření zasažena.

Tato konference si klade za cíl poskytnout prostor a platformu pro multidisciplinární výměnu názorů a sdílení výsledků výzkumů v této oblasti a bude se skládat z panelových diskusí a otevřeného call for papers.

Příspěvky mohou být zaměřeny nejenom právně, ale také ekonomicky, sociologicky, psychologicky, eticky nebo technicky a mohou se zaměřovat na jakákoli témata v oblasti střetu ochrany osobnosti a zajištění bezpečnosti v oblasti leteckého provozu a letecké dopravy.

Konference se bude konat pod záštitou Katedry právní teorie a Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Vzhledem k tomu, že základním účelem této konference je otevření této diskuse na české úrovni, bude jednacím jazykem konference čeština.

Důležité informace:

Kdy: 16. února 2018

Kde: Akademie Věd ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1

Deadline pro zaslání abstraktu příspěvku: 20. ledna 2018

Deadline pro sdělení informace o přijetí abstraktu: 30. ledna 2018

Registrace: eva.fialova@ilaw.cas.cz