Josef Blahož

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Telefon: +420 221 990 748

Publikace

Odborné zaměření

srovnávací ústavní právo, teorie srovnávacího práva

Vzdělání

Právnická fakulta UK (doc., JUDr., DrSC.)

Výzkumné projekty

 • Právněpolitické otázky boje s terorismem a demokracie: srovnávací pohled (2006-2010)
 • Veřejný zájem (2015-2019)

Pedagogické působení

 • Vysoká škola aplikovaného práva (rektor 2001-2011)
 • Právnická fakulta ZČU v Plzni (1996-2010)

Ostatní působení v akademické sféře

 • člen redakční rady časopisu Právník
 • člen redakční rady časopisu The Lawyer Quarterly
 • místopředseda komise AV ČR pro udělování titulu DSc.
 • volený člen Mezinárodní akademie srovnávacího práva
 • volený člen Mezinárodní federcae sociálních věd (IFSSO)
 • generální sekretář IFSSO (1990-2000)
 • viceprezident IFSSO (2001-2017)