Alena Chaloupková

JUDr. Alena Chaloupková

E-mail:

Telefon: +420 221 990 750

Publikace

Odborné zaměření

Právo životního prostředí

Vzdělání

Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Mgr., JUDr.)

Výzkumné projekty

2021-2024 Projekt Právo ochrany klimatu v rámci prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur; členka týmu

2021-2023 Projekt SOSLTICE: „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JustDecarb); členka týmu

2019-2020 Projekt č. 540119 „Právní aspekty ochrany přírody a krajiny při umisťování staveb pozemních komunikací“ podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, hlavní řešitelka

Pedagogické působení

2018-2021 výuka seminářů v předmětu Právo životního prostředí I. + II. na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy (v rámci PhD studia)

Ostatní působení v akademické sféře

Členství v České společnosti pro právo životního prostředí