Konference

Budoucnost civilního procesu

 Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. společně se Stálou konferencí českého práva pořádá dne 7. 10. 2019 konferenci "Budoucnost civilního procesu".

Místo konání: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1

Pozvánka

Celý text

Mezinárodní konference

"Public Interest in Law"

 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. si  Vás dovoluje pozvat na konferenci "Public Interest in Law", kterou spolupořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Právnickou fakultou Vídeňské univerzity ve dnech 17. - 18. 10. 2019.

 

Programme

Celý text

Mezinárodní konference

Mediace 2019

V. ročník mezinárodní konference pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého 12.13. 9. 2019. Cílem je interdisciplinární reflexe mediace, analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro její další zkoumání a aplikaci v praxi. Průběh: 1. Plenární zasedání: významní čeští i zahraniční odborníci; 2. část: tematicky zaměřené sekce; 3. část: interaktivní workshopy. Výstupem bude monografie vybraných příspěvků. Termín přihlášek: 30. 8. 2019 www.pf.upol.cz/mediace

Celý text