Informace

Newsletter o klimatickém právu.

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost právě vydalo svůj první newsletter s novinkami v oblasti ochrany klimatu a klimatického práva ve světě, v Evropě i v ČR. Newsletter si můžete přečíst zde.

 

Na prezentaci Centra pro klimatické právo a udržitelnost se můžete podívat zde.

Chcete-li příště dostat newsletter přímo do Vaší mailové stránky, můžete se přihlásit k jeho odběru zde.

 

Celý text


Přednáška
Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět.

Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět.

Přednášku pořádá "Centrum pro klimatické právo a udržitelnost" (CLASS)  ÚSP AV ČR v. v. i.
Hostem bude JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., působící na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva a jako poradce na Nejvyšším správním soudu. Ve své přednášce se zaměří na klimatické žaloby. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 25. června 2020 od
13 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1 (7. patro).

Celý text

Workshop

Artificial You

"Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice" zve na workshop o filosofických a etických aspektech nahrávání mysli.

Datum konání:
30. června 2020, od 14:00

Místo konání:
Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1

Celý text

Přednáška
Přednáška Evy Balounové ze série Věda na doma AV ČR „Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19“.

Přednáška Evy Balounové ze série Věda na doma AV ČR „Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19“.

Zveme Vás ke zhlédnutí přednášky Evy Balounové z Centra pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP, která bude věnována mezinárodní klimatické politice a vlivu pandemie covid-19 na její další vývoj. Přednáška shrnuje historii mezinárodní ochrany klimatu a soustředí se na obsah a cíle Pařížské dohody dojednané v roce 2015. Závěrem přednášky se Eva věnuje očekávanému budoucímu vývoji a tomu, jak jej může poznamenat pandemie covid-19. Přednáška je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i veřejnost.…

Celý text

Přednáška

Přednáška Hany Müllerové ze série Věda na doma AV ČR „Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu?“

Zveme Vás ke zhlédnutí přednášky Hany Müllerové z Centra pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP, která se bude věnovat tématu zachování klimatických cílů při rozhodování o podobě obnovy ekonomiky po pandemii. Přednáška určená pro veřejnost chce ukázat právně-teoretický pohled na tuto problematiku a představí zejména princip zákazu regrese, který má v oblasti ochrany klimatu a ochrany životního prostředí rostoucí význam. Přednáška je ke zhlédnutí zde:
 https://youtu.be/7yELS2wZM7Y 

 

Celý text

Aktuálně

Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví

V čísle 5/2020 časopisu Právník vyšel příspěvek s názvem Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jeho autory jsou Jakub Dienstbier, Viktor Derka a Filip Horák. Článek předkládá odpovědi na otázky týkající se právní úpravy mimořádného vládnutí v ústavní i zákonné rovině.

Plný text je k dispozici zde.

Celý text