Research Plans

2005-2011

Proces harmonizace práva v rámci Evropské unie a jeho vliv na právní řády členských států v podmínkách informační společnosti.

Harmonization of law in the European Union and its impact on the system of law of the member states in the context of the information society.

Code AV0Z70680506