International Cooperation

Finally, one particular aspect of the Institute´s mission must be mentioned. In the globalizing world, the Institute naturally assigns great importance to international cooperation and international intellectual exchange. Consequently, whether on the grounds of agreements on cooperation or through less formal arrangements, the Institute maintains close ties with similar institutions abroad, both in the EU – especially in the Central European region (Austria, Hungary, Poland, Slovakia) but also in other EU countries (France, Italy) – and further afield (Russia).

COOPERATION WITH INSTITUTIONS

 ÚSTAV ŠTÁTU A PRAVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

2012 - 2014 project Vliv práva EU na právní řády České republiky a Slovenské republiky - tvorba, výklad a aplikace

2010 - 2012 project Vliv práva EU na právní řády České republiky a Slovenské republiky - tvorba, výklad a aplikace

2006 - 2009 project Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a slovenský pohled

2003 - 2005 project Výzkum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU

MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA JOGTUDOMANYI INTEZET(Institute of Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

2013 - 2015 project Jurisprudence of Constitution and Administrative Courts redarding the Protection of Human Rights and Migrants

2012 - 2014 project Ústavní a správní soudnictví v kontextu ochrany lidských práv a migrace

2010 - 2011 project Stát a právo v době globalizace

2007 - 2009 project Vliv členství v EU na právní řád ČR a Maďarska

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences, Varsau)

2017 - 2018 project Social rights in the Czech Republic and Poland - challenges and experiences

2015 - 2017 project Polský a český právní řád v multipolárním světě: dynamika právních proměn


2012 - 2014 project Vliv práva EU na právní řády Polské republiky a České republiky - tvorba, výklad a aplikace

2010 - 2012 project Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a polský pohled

2006 - 2009 project Reforma Evropské unie po jejím rozšíření. Český a polský pohled

2003 - 2005 project Výzkum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU

řádu a jeho harmonizace s právem EU

INSTITUT GOSUDARSTVA I PRAVA ROSSIJSKOJ AKADEMII NAUK(Ústav státu a práva Ruské akademie věd, Moskva)

od r. 2005 - rámcová dohoda o spolupráci

2006 - konference Územní samospráva v České republice a Evropě (Třešť)

2007 - konference Zákoníky práce v Ruské federaci a České republice (Moskva)

2008 - konference Metamorfózy práva (Znojmo)

ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL´ INFORMAZIONE GIURIDICA(Institute of Legal Information Theory and Techniques CNR)

od r. 2001 - rámcová dohoda o spolupráci

2002 - 2004  projekt Legal Informatic Support of Legislation

2004 - 2006 projekt LOIS (Lexical Ontologies for legal Information Sharing)

 

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L´HOMME (Mezinárodní institut lidských práv, Štrasburk)

2006  konference Aktuální otázky evropského práva lidských práv (Praha)

 

2004 - 2006 projekt LOIS (Lexical Ontologies for legal Information Sharing)

PRÁVNICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH

od r. 2008 - rámcová dohoda o spolupráci

2008 projekt Sportovní právo

INSTITUT DERŽAVI  I PRAVA IM. V.M. KORECKEGO NARODNOJ AKADEMII NAUK UKRAJINY (Ústav státu a práva V.M.Koreckého Národní Akademie věd Ukrajiny)

od r. 2009 - dohoda o tvůrčí spolupráci

 

 

 

COOPERATION AD HOC

 UNIVERSITEIT ATWERPEN, FACULTEIT RECHTEN, Centrum for Law and Cosmopolitan Values 

2012 - 2015 projekt Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou / European Court of Human Rights as co-european identity - a dialogue between "old" and "new" Europe


INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L´HOMME

2006 konference Aktuální otázky evropského práva lidských práv (Praha)

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE INTEGRATIONSFORSCHUNG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

2006 projekt The Application of EC Law in the Domestic Legal Orders of the Member States: Austrian, Czech and Hungarian Experience
2007 projekt The Influence of EU Law Legal Orders of the Central European Countries

ESTERHÁZY KÁROLY FÖISKOLA

2009 projekt The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy