Právník
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

Ocenění

Časopis Právník obdržel v červnu 2013 prestižní cenu Nejlepší právnický časopis ČR, kterou každoročně udělují Karlovarské právnické dny.

Vydavatel děkuje všem, kteří časopisu dali svůj hlas.cena 2013