Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém

Kurt Siehr
  • Právník 7/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 529-539
  • Rubrika: Stati

Problém zpětného odkazu (renvoi) je problémem koordinace právních systémů. Taková koordinace není nutná, jakmile je kolizní právo sjednoceno. K tomuto stavu postupně spěje Evropská unie, jež hodlá unifikovat i obecnou část mezinárodního práva soukromého. Potom bude zpětný odkaz potřebný jen v případě, že rozhodným kolizním právem bude právo třetího státu.

Klíčová slova: zpětný odkaz, právní systém, koordinace právních systémů, kolizní právo, mezinárodní právo soukromé, mezinárodní harmonie v rozhodování, třetí stát