Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dvě složky vládnutí

Jana Kokešová
  • Právník 6/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 473-490
  • Rubrika: Stati

Abraham Lincoln v roce 1863 pronesl slavný a dodnes citovaný výrok, jímž charakterizoval demokracii jako „vládu lidu, lidem a pro lid“. Výrok se sice nevyznačuje výmluvností definic demokracie, poskytnutých politickými filozofy, a ani nepodává výčet všech nutných náležitostí, které by snad měl demokratický režim naplňovat. Přesto jde o jednu z nejslavnějších a nejznámějších definic demokratického režimu. Víme ale, co vlastně říkáme, když ho opakujeme? Podle výroku vládne každý ten, kdo je ovládán. Ovládáni jsou ale nejen svéprávní dospělí lidé, nýbrž také děti, lidé v kómatu nebo lidé s mentálním postižením. Jak ti vládnou? Nabízím odpověď, podle níž má vládnutí dvě složky, a to kontrolu a vliv. Kontrolou vládnou jen ti, co jí jsou schopni, tedy svéprávní dospělí. Vlivem ale vládnou a musí vládnout všichni.

Klíčová slova: kontrola, vliv, legitimita, vláda, lid