Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o IX. zasedání odborného kolegia pro občanské právo k problematice odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele

Jan Holas
  • Právník 5/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 447-449
  • Rubrika: Z vědeckého života