Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Halász Ivan. Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2019, 151 s.

Karel Eliáš
  • Právník 5/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 439-446
  • Rubrika: Recenze