Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zárodky filmovej cenzúry na začiatku 20. storočia

Martin Gregor
  • Právník 5/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 402-416
  • Rubrika: Stati

V roku 1895 prekvapili svet bratia Lumièrovci svojím prvým filmovým predstavením. Tým boli právne poriadky európskych štátov postavené pred dilemu ako sa vyrovnať s novým technickým vývojom a zároveň akou právnou reguláciou optimálne upraviť túto oblasť s dôrazom na eventuálne predvádzanie filmov na verejnosti. Príspevok poukáže na právne aspekty filmovej cenzúry v prvých desaťročiach 20. storočia. Na základe komparatívnej metódy postupne analyzuje jej mechanizmus vo viacerých štátoch vtedajšej Európy a USA. Prostredníctvom úvah o filmovej cenzúre sa článok dotkne aj samotnej právnej podstaty filmu a základných teoretických otázok, ktoré s ním boli v tejto dobe späté.

Klíčová slova: cenzúra, kinematografia, začiatok 20. storočia, verejný poriadok, verejná morálka, filmové právo