Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Novotná Krtoušová Lucie. Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. 2019

Karel Eliáš
  • Právník 3/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 282-287
  • Rubrika: Recenze