Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právní úprava obecního statku při vzniku Československa

Jiří Šouša jr.
  • Právník 1/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 69-73
  • Rubrika: Příspěvky k budoucnosti oboru

Text se pokouší přiblížit právní institut obecního statku a podobu jeho právní úpravy v českých zemích v roce 1918. Zabývá se rovněž důvody existence tohoto právního institutu, okolnostmi jeho zániku a rovněž se pokouší odpovědět na otázku, zda může být znalost historického právního institutu obecního statku v nějaké míře relevantní z pohledu současnosti.

Klíčová slova: právo, historie, obec, samospráva, majetek