Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právní režim Antarktidy dvě stě let od jejího objevení

Jan Ondřej
  • Právník 1/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 3-20
  • Rubrika: Stati

V tomto roce uplyne dvě stě let od objevení Antarktidy. Tento článek mapuje vývoj právního režimu Antarktidy z hlediska mezinárodního práva. Příspěvek však nemůže reagovat na všechny právní otázky týkající se tohoto kontinentu okolo jižního pólu. Cílem příspěvku bylo zaměřit se jednak na shrnutí vývoje, který předchází uzavření Smlouvy o Antarktidě z roku 1959, zejména pokud jde o nároky sedmi států na části Antarktidy. Článek shrnuje vývoj ve vztahu k Antarktidě. Dále analyzuje antarktický právní režim z hlediska jeho přínosnosti i pro jiné, srovnatelné mezinárodněprávní režimy. V příspěvku je poukázáno i na některá negativa tohoto režimu. V neposlední řadě je text zaměřen i na vnitrostátní realizaci antarktického smluvního režimu a úlohu České republiky v tomto režimu.

Klíčová slova: teritoriální nároky, svoboda vědeckého výzkumu, ochrana životního prostředí, využívání výlučně pro mírové účely