Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zámečníková Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. 2018

Michal Říha
  • Právník 9/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 903-905
  • Rubrika: Recenze