Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kischel Uwe. Rechtsvergleichung. 2015 / Kischel Uwe (autor) – Hammel Andrew (překladatel). Comparative Law. 2019 (recenze ve čtyřiadvaceti kapitolách)

Filip Křepelka
  • Právník 9/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 889-903
  • Rubrika: Recenze