Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Jan Chmel
  • Právník 8/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 825-830
  • Rubrika: Z vědeckého života