Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám – dočká se naší ratifikace?

Jan Bárta
  • Právník 8/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 803-818
  • Rubrika: Diskuse

Kriticky se zkoumají materiální ustanovení Istanbulské úmluvy a porovnávají se se starší úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen („CEDAW“, 1979). Historie přijetí textu se jeví jako faktor jejího obsahu. Diskuse v ČR se až dosud koncentrují na otázku, zda Istanbulská úmluva vyžaduje anebo ne­ vyžaduje provedení změn v našem platném právu. Autor ale hlavní problém vidí nikoliv v materiálních usta­ noveních úmluvy, nýbrž v jejím kontrolním mechanismu, zejména v GREVIO. Budoucí hodnocení a požadav­ky kontrolního mechanismu nejsou předvídatelné, a to v důsledku nedostatečných materiálních ustanovení; autorův závěr je, že Istanbulská úmluva by neměla být ratifikována vůbec.

Klíčová slova: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva 2011), Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen („CEDAW Convention“, 1979), historie přijetí Istanbulské úmluvy, kontrolní mechanismus, GREVIO