Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference Cofola 2019, sekce Osobní společnosti

Martin Floreš
  • Právník 7/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 710-714
  • Rubrika: Z vědeckého života