Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“

Jiří Mulák
  • Právník 7/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 701-704
  • Rubrika: Z vědeckého života