Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezioborovost, specializace a konec velkých debat. Úvaha nad knihou. Hackney James R. Jr. Legal Intellectuals in Conversation. 2012

Jan Géryk
  • Právník 7/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 689-700
  • Rubrika: Recenze