Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Magnus Ulrich – Mankowski Peter (eds). Brussels Ibis Regulation. 2016

Luboš Tichý
  • Právník 6/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 608-610
  • Rubrika: Recenze