Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference „Obchodní právo v judikatuře nejen českých soudů“

Lucie Slavíková – Jan Flídr – Pavlína Makulová
  • Právník 5/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 516-525
  • Rubrika: Z vědeckého života