Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Šmejkal Václav (ed.). Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace. 2018

Martina Jánošíková
  • Právník 5/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 512-515
  • Rubrika: Recenze