Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lipovský Milan. Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní konferenci v Kampale. 2017

Jan Ondřej
  • Právník 5/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 507-511
  • Rubrika: Recenze