Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Proměny obchodního práva a mezinárodního práva soukromého v legislativě a judikatuře. Zpráva z kolokvia

Petr Tomášek
  • Právník 3/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 340-344
  • Rubrika: Z vědeckého života