Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Drličková Klára – Nový Zdeněk. Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. 2017

Michaela Garajová
  • Právník 3/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 336-339
  • Rubrika: Recenze