Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Hohnerlein Eva Maria – Hennion Sylvie – Kaufmann Otto (Hrsg.). Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa. Recenze knihy Celoživotní profesní kariéra a sociální ochrana v Evropě. 2018

Martin Šefko
  • Právník 3/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 334-336
  • Rubrika: Recenze