Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jindřiška Syllová – Miroslav Sylla. Ústava České republiky 1992. Dokumenty a ohlasy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 672 s.

Jan Kysela
  • Právník 3/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 331-333
  • Rubrika: Recenze