Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Prémie Lumina quaeruntur putuje do Ústavu státu a práva AV ČR, kde vznikne nové Centrum pro klimatické právo a udržitelnost

Ján Matejka
  • Právník 12/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1158-1159
  • Rubrika: Z vědeckého života